Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /zbycie nieruchomości/ a także na tablicy ogłoszeń wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Strzemieszyce Wielkie przy ul. Rzecznej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

wykaz nieruchomości ul Rzeczna