Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl/zbycie nieruchomości/, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przemysłowej,Młodych,Kasprzaka,Tysiąclecia,Wojska Polskiego, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

Powyższe stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia:

wykaz dz. 49 ul. Kasprzaka 2019r.

wykaz dz. 50 ul. Kasprzaka 2019

wykaz dz. 102 Tysiąclecia 2019r.

wykaz dz. 151 ul. Przemysłowa2019

wykaz dz.84 ul.Tysiąclecia 2019r.

wykaz dz.93 Wojska Polskiego 2019r.

wykaz nier Mlodych 2019