Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 1-go Maja przeznaczonej do przekazania w użytkowanie wieczyste i wykaz nieruchomości położonych w Gminie Władysławowo, obręb Ostrowo, powiat pucki, woj. Pomorskie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wykaz nieruchomości -przekazanie w użytkowanie wieczyste przy ul. 1-go Maja

Wykaz nieruchomości-Władysławowo