Przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystać z serwisu kąpieliskowego. Znajdziemy w nim wykaz miejsc przeznaczonych do kąpieli, oceny jakości wody i informacje o plażowej infrastrukturze.

Serwis kąpieliskowy to portal, przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Znajdują się w nim m.in. informacje o jakości wody, a także oznakowany na mapie Polski – wykaz wszystkich oficjalnie działających kąpielisk, wyznaczonych uchwałami rad gmin.

Po wybraniu miejsca, wyświetla się komunikat dotyczący trwania sezonu kąpielowego, charakterystyka akwenu, a także raport zawierający m.in. dane o jakości wody, infrastrukturze oraz kwestiach organizacyjnych związanych z funkcjonowanie kąpieliska.

Serwis zawiera także informacje o miejscach, w których ze względu na zanieczyszczenia albo zakwit sinic nie można się kąpać.