Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

W związku z pojawiającymi się w mediach artykułami wyrażającymi zaniepokojenie ilością wakatów w Policji wyjaśniamy: bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa nie jest w żaden sposób zagrożone. Wolne wakaty są zjawiskiem naturalnym, wynikającym z tzw. ruchów kadrowych, bowiem mundurowi odchodzą m. in. na zasłużone emerytury, a ich miejsce zajmują nowi policjanci. Na bieżąco trwa także rekrutacja do służby. W tym półroczu stan zatrudnienia jest wyższy, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a liczba wolnych wakatów spadła.

W polskiej Policji służy prawie 99 tysięcy policjantów. Aż blisko 12 tysięcy mundurowych zatrudnionych jest w garnizonie śląskim - jednym z największych w kraju. Dokładną analizę stanu zatrudnienia w całej polskiej Policji na przestrzeni ostatnich lat zamieszczono w komunikacie Komendy Głównej Policji.  Odnosząc się do pojawiających się w ostatnich dniach artykułów medialnych, wyrażających zaniepokojenie ilością wakatów w Policji, przedstawiamy sytuację kadrową w garnizonie śląskim. 

Aby rzetelnie porównać stan etatowy, najwłaściwsze byłoby porównanie danych zebranych na dzień 31 grudnia do lat poprzednich. Za nami jednakże dopiero połowa roku, zatem porównać należy dane na dzień 1 lipca tego i ubiegłego roku. Warto podkreślić jednak, że I półrocze charakteryzuje się największą liczbą odejść ze służby, związaną z przejściem mundurowych na emerytury. W 2019 roku wzrósł stan zatrudnienia w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Obecnie śląski garnizon liczy sobie 11937 policjantów, których w I półroczu 2018 roku było 11894. Do końca I półrocza 2018 roku w garnizonie śląskim było 576 wakatów, co dawało 4,62% w stosunku do ogólnej liczby etatów. W tym samym okresie bieżącego roku spadła ilość wakatów do 535, stanowiąc 4,29 % stanu etatowego. Mamy więc mniej wakatów, pomimo tego, że przez pierwsze 6 miesięcy 2019 roku ze służby odeszło o 105 policjantów więcej, niż w analogicznym okresie 2018 roku (odpowiednio 449 i 344). Warto również w tym miejscu nadmienić, że także osoby, które opuściły policyjne szeregi, decydują się powrócić do służby i starają się o ponowne przyjęcie. W tym roku do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach wpłynęło prawie tysiąc podań od osób chcących wstąpić w nasze szeregi. 

W 2019 roku przyjęto do śląskiej policji już 226 nowych mundurowych i planowane jest przyjęcie jeszcze co najmniej 500. Bez wątpienia wpływ na zainteresowanie pracą w Policji mają tegoroczne i zapowiedziane przyszłoroczne podwyżki oraz zniesienie minimalnego wieku 55 lat przy przejściu na emeryturę. 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach organizuje warsztaty dla osób chcących sprawdzić się w procesie rekrutacyjnym, które do tej pory spotykały się z dużym zainteresowaniem. W zeszłym roku ilość złożonych podań do służby w garnizonie śląskim wyniosła 2114, a analiza tegorocznych wpływów wskazuje, że liczba osób chętnych do wstąpienia w policyjne szeregi będzie jeszcze wyższa.  Jak widać chętnych do Policji nie brakuje, kładziemy jednak duży nacisk "na jakość" zatrudnianych kadr. To ciekawy ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem ►

Reasumując, bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego w żaden sposób nie jest zagrożone, a policyjne szeregi wciąż zasila młoda krew.