Ponad 100 dąbrowskich uczniów w maju i czerwcu wyjechało na „zielone szkoły”.

Od 20 maja do 16 czerwca, 112 uczniów z klas III szkół podstawowych i wszystkich klas szkół specjalnych odpoczywało na „zielonych szkołach”. Wyjazdy zorganizowane zostały w sześciu placówkach.

Pobyt uczniów częściowo dofinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kwota dofinansowania wyniosła 30 tys. 80 zł, co stanowi 18,37 % kosztów.