Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat na podstawie Zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 280/19 z dnia 03.07.2019r.

Wykaz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

wykaz nieruchomości 280.19


1000 Znaków do wykorzystania