Dokładnie dwadzieścia siedem lat temu ustanowiono dzień 15 sierpnia dniem Święta Wojska Polskiego. Tym samym powrócono do przedwojennego ładu obchodzenia tego święta w dzień zwycięstwa wielkiej Bitwy Warszawskiej.

Tradycja obchodów święta wojska w Polsce sięga czasów napoleońskich. Wtedy to po raz pierwszy nieoficjalnie obchodzono uroczystości wojskowe związane z urodzinami cesarza Napoleona Bonaparte, przypadające na dzień 15 sierpnia. Wcześniej nie obchodzono hucznie uroczystości związanych z wojskiem. Na terenie całej Europy, poszczególne państwa zaczęły ustanawiać wojskowe święta dopiero w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to zaobserwowano szerzące się nastroje narodowe oraz umacnianie tradycji narodowych wśród społeczeństw. Na terenach Polski było to niemożliwe, gdyż znajdowała się ona wtedy pod jarzmem zaborców.

Dwudziestolecie międzywojenne

Święto wojska po raz pierwszy ustanowiono w 1919 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Obchody wyznaczono na dzień 6 sierpnia , w rocznicę związaną z wyruszeniem do walki Pierwszej Kompanii Kadrowej pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Data ta została jednak zmieniona rok później po zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy to zadecydowano o przesunięciu obchodów wojskowych na dzień 15 sierpnia. Dokonano tego by upamiętnić dzień wygranej kontrofensywy , w wyniku której wojska bolszewickie pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego zostały rozbite i rozgromione.

Kult tradycji

Święto Wojska Polskiego obchodzono rok w rok, nawet w sierpniu 1939 roku, kilkanaście dni przed wybuchem II wojny światowej. W trakcie trwania wojny w miarę możliwości świętowano obchody i w okupowanym kraju i poza jego granicami. Po zakończeniu wojny, w komunistycznej Polsce władze nie zezwoliły na obchody ze względów ideologicznych. W 1950 roku ustanowiono Dzień Wojska Polskiego, którego obchody przypadały na dzień 12 października. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku powrócono do tradycji wywodzącej się z II Rzeczypospolitej.

Obecnie z okazji Święta Wojska Polskiego na terenie całego kraju organizowane są przeróżne uroczystości. Kościoły garnizonowe odprawiają msze za poległych żołnierzy, składa się wieńce na pomnikach poległych, a centralne uroczystości wieńczy defilada wojskowa.

W tym roku coroczne obchody święta zostały przeniesione do Katowic, by oddać tym samym hołd dla ludności śląskiej, która sto lat temu dokonała trzech zrywów narodowowyzwoleńczych.

Defilada wojskowa w Katowicach – PROGRAM

• Godz. 12 – wręczenie odznaczeń na placu Chrobrego.
• Godz. 14 – start Defilady – wymarsz wojsk z ulicy Bagiennej
• Godz. 15-22 – piknik wojskowy w Strefie Kultury
W defiladzie wezmą udział obok żołnierzy Wojska Polskiego również żołnierze wojsk sojuszniczych na co dzień stacjonujący w Polsce, a więc żołnierze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.
Od 14 sierpnia od godz. 20.00 do 15 sierpnia do ok. godz. 18.00 całkowicie wyłączone z ruchu zostaną ulice:
– DK79 ul. Bagienna od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła z ul. Murckowską;
– DK79 od skrzyżowania z ul. Lwowską, Bagienną i Roździeńskiego, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Korfantego do Placu Alfreda;
– ul. Chorzowska od skrzyżowania ul. Sokolskiej do Ronda im. gen. Jerzego Ziętka;
– Strefa Kultury;
– skrzyżowanie ul. Misjonarzy Oblatów z ul. Katowicką (nastąpi ręczna regulacja ruchem, całkowite zamknięcie w dniu 15 sierpnia od ok. godz. 1.00);
– tunel pod Rondem (ruch będzie odbywał się tylko w kierunku Sosnowca, natomiast w dniu 15 sierpnia od godz. 8.00 tunel zostanie zamknięty).


1000 Znaków do wykorzystania