Uczniowie pierwszych klas wszystkich dąbrowskich szkół podstawowych będą mogli czuć się bezpieczniej w drodze na lekcje. Każdy pierwszak otrzymał specjalną kamizelkę odblaskową.

1300 kamizelek zostało rozdanych uczniom pierwszych klas w ramach akcji profilaktycznej „Jestem widoczny na drodze”. Uczniowie wzięli udział w prelekcjach na temat bezpieczeństwa na drodze do szkoły − przypomnieli sobie najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się. Uczniowie klasy mundurowej III LO zachęcali młodszych kolegów do oznakowania się podczas spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. O zasadach bezpieczeństwa uczniom opowiadali policjanci KMP, akcję wsparła również Bożena Borowiec, zastępca prezydenta miasta.

W październiku kampania będzie kontynuowana − zaplanowano miejskie zawody ratownicze dla uczniów klas VII i VIII dąbrowskich szkół podstawowych. Dzięki rywalizacji, uczniowie starszych klas podstawówek będą mogli przypomnieć sobie i potrenować zasady pierwszej pomocy. Będzie to okazja do pogłębiania wiedzy na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia, a także sposobu udzielenia pomocy potrzebującym.

Wspólna akcja Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Komendy Miejskiej Policji, III Liceum Ogólnokształcącego i Państwowej Straży Pożarnej to kolejny etap projektu profilaktycznego pt. „Zapobiegam – reaguję − w mundurze siła”, którego realizatorami są nauczyciele i uczniowie klasy mundurowej III LO. Pieniądze na realizację projektu pochodzą z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.