Jak trudna jest operacja przeszczepu serca? Co wspólnego ma dron z teleskopem? Jak przygotować się do zdobycia Korony Ziemi? Dlaczego Krzysztof Kolumb oszukał królów? Czy można utworzyć energię z łyżeczki wody? To tylko kilka wybranych zagadnień, które zostaną poruszone podczas wykładów przygotowanych przez wybitnych wykładowców oraz popularyzatorów nauki.

Już od października ruszyła XII edycja Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Najmłodsi mieszkańcy Dąbrowy Górniczej po raz kolejny będą mogli uczestniczyć w niezwykłych spotkaniach ze światem nauki.

Harmonogram zajęć Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego obejmuje 10 interaktywnych 60-minutowych wykładów, które realizowane są w soboty w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Program zajęć uzupełniają warsztaty fakultatywne i wycieczki naukowe.

Zapisy do Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego trwają. Liczba wolnych miejsc jest jednak ograniczona i ze zgłoszeniami trzeba się spieszyć. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej (ud.wsb.edu.pl) lub uzyskać pod nr telefonu 32 295 93 15.

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy to jeden z szesnastu Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB.
W największej w Polsce sieci Uniwersytetów Dziecięcych Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. – Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) swoje kompetencje poszerza ponad 3 000 dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat. Realizowane projekty mają na celu rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego najmłodszych, rozbudzenie ich aktywności poznawczej oraz przekazanie wiedzy
i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy realizowany jest wspólnie z Urzędem Miejskim
w Dąbrowie Górniczej, pod honorowym patronatem Prezydenta – Pana Marcina Bazylaka.