Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Miasto wysoko uplasowało się w ogólnopolskich rankingach i konkursach. Doceniono przedsięwzięcia na rzecz rozwoju, pozyskiwanie środków unijnych i działania informacyjne.

Dąbrowa Górnicza zajęła dziesiąte miejsce, w kategorii miast na prawach powiatu, w Rankingu Samorządów przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”.

Zasady Rankingu Samorządów, w którym sklasyfikowanych zostało 65 miast, określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, byłego premiera RP. Jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz jakości zarządzania.

Trwałość ekonomiczno-finansowa to m.in. zdolność do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, a także efektywność zarządzania finansami czy budowa potencjału rozwojowego. Trwałość społeczna obejmuje te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Obejmuje to zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji, transportu publicznego) i wymierne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego (np. budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi). Trwałość środowiskowa obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniem do zmian klimatycznych. Na tym polu samorządy mogą wykazać się w obrębie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej czy redukcji emisji spalin i smogu. Osobną kategorią jest jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Dąbrowa znalazła się również w czołówce, na ósmym miejscu, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z UE na inwestycje transportowe.

Ranking, w którym znalazło się 47 miast, został opracowany przez czasopismo Wspólnota. Pod uwagę wzięto w nim pieniądze zdobyte i wykorzystane w latach 2014-2018. W tym czasie, do Dąbrowy Górniczej spłynęło 1202,96 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W ogólnopolskim konkursie Kryształy PR-u, towarzyszącemu konferencji PR w Samorządzie i Administracji Publicznej, doceniony został „Przegląd Dąbrowski”.

Miesięcznik znalazł się w finałowej szóstce i otrzymał wyróżnienie w kategorii „Najlepsza gazeta miejska/biuletyn”.