Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnieniowego.

klauzula informacyjna

Sprzęt nagłośnienowy