Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej:

– przy ul. Robotniczej (obręb Dąbrowa Górnicza) – ozn. nr: 169, 170, 171, 173/2, 175, 176, 177, 178, 179, 174/1, 174/2, 173/1 k.m. 49.

Wykazy nieruchomości do sprzedaży przy ul. Robotniczej