W tym roku Konferencja Rada Nadzorcza, która odbędzie się 7 listopada w Pałacu Kultury Zagłebia, w całości poświęcona będzie praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych.

Tematem przewodnim będą firmy rodzinne i ich ład korporacyjny – wchodzimy w kolejne obszary profesjonalnego sprawowania nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. Nie zapominany oczywiście o radach nadzorczych w spółkach giełdowych i spółkach komunalnych. Ta tematyka jest kontynuowana kolejny rok. Pewną nowością będzie spojrzenie na crowdfunding – z perspektywy nadzoru właścicielskiego – mówi Piotr Rybicki, pomysłodawca i organizator konferencji.

Podczas 9. Konferencji Rada Nadzorcza zostanie wręczone wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance 2019”. Już po raz piąty zostanie doceniona osoba, która wnosi niebagatelny wkład w budowę ładu korporacyjnego w Polsce. Dotychczasowi laureaci: Andrzej S. Nartowski, Wiesław Rozłucki i Agnieszka Gontarek, Raimondo Eggink są najlepszą rekomendacją rangi wyróżnienia.

Przed oficjalnym startem konferencji goście odwiedzą Warsztat Fabryki Pełnej Życia i wezmą udział w prezentacji koncepcji urbanistycznej nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Spotkanie będzie inspiracją biznesową, prezentacją możliwości inwestowania w zmieniającym się centrum miasta.

źródło