Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat objętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 666.2019 z dnia 04.11.2019r powyższe stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

666.2019 wykaz nieruchomości objętych zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 04.11.2019r.