Już po raz piąty uczniowie ze Strzemieszyc Wielkich, Strzemieszyc Małych, Łośnia i Łęki biorą udział w Ekologicznej Akcji Edukacyjnej!

To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, jak wspaniała pod względem fauny i flory jest Dąbrowa Górnicza!

Akcja polega na zbiórce żołędzi i kasztanów przeznaczonych na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimowym. Uczestnicy akcji zostaną nagrodzeni podczas uroczystego zakończenia projektu, które odbędzie się 19 listopada w Siedzibie Wspólnoty Leśnej w Sławkowie.

Przez cały okres trwania akcji organizatorzy edukują dzieci i młodzież na temat miejscowej fauny i flory i ochrony środowiska. Ekologiczna Akcja Edukacyjna została stworzona, aby uwrażliwić dzieci i młodzież na potrzeby środowiska naturalnego, uczyć szacunku do zwierząt oraz zintegrować mieszkańców miasta. Do akcji co roku włączają się całe rodziny.

Organizatorami akcji są:

Zarząd Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie oraz Stowarzyszenie Aktywne Zagłębie Dąbrowskie.
Współorganizatorami są: Wspólnota Leśna w Sławkowie, Koło Łowieckie „Cietrzew”, Biblioteka Miejska Filia nr 8 w Strzemieszycach Wielkich, Koło Gospodyń w Łośniu oraz Szkoły Podstawowe biorące udział w akcji.