Już 25 listopada 2019 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (ul. Cieplaka 1C) odbędzie się konferencja dla osób 50+ pt. „Senior w pracy. Siła Srebrnego Pokolenia”. Podczas wydarzenia zainaugurowany zostanie projekt „Seniorzy w akcji. Senioralne Biuro Karier w Akademii WSB”.

Podczas wydarzenia przewidziano między innymi debatę ekspercką, w której udział wezmą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, konsultacje prawne oraz spotkania z doradcami zawodowymi. Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji tutaj oraz pod nr tel. 32 295 93 93.

PROGRAM KONFERENCJI:

godz. 12.00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji

godz. 12.15 Prezentacja projektu „Senioralne Biuro Karier Akademii WSB” /Akademia WSB/

godz. 12.30 „Seniorzy na śląskim rynku pracy. Formy aktywizacji zawodowej osób 50+”
/Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach/

godz. 12.50 „Jak zgodnie z prawem podejmować zatrudnienie w wieku emerytalnym?”
/Państwowa Inspekcja Pracy/

godz. 13.10 „Obowiązki pracującego emeryta względem ZUS”
/Zakład Ubezpieczeń Społecznych/

godz. 13.30 Przerwa kawowa/poczęstunek

godz. 14.00 Debata ekspercka „Praca dla przyjemności. Aktywność zawodowa i pozazawodowa seniorów”

godz. 15.00 Część artystyczna

godz. 15.15 Zakończenie konferencji

godz.15.30

/Przejazd chętnych uczestników do kina Helios/Sosnowiec na film pt.” Boże ciało”, przejazd we własnym zakresie, wstęp na film – nieodpłatny/