ALBA MPGK rozpoczęła dostarczanie pojemników na odpady kuchenne. Trafiają one do właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej.

Ich odbiór powinien być pokwitowany przez mieszkańca danej posesji. MZGO dołączyło do pojemników ulotki, dotyczące nowych zasad segregacji odpadów.

Brązowe pojemniki na odpady kuchenne dostarczane będą nieodpłatnie do końca 2019 r., a odbiór ich zawartości będzie się odbywał od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z nowym harmonogramem.