Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości), a także w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Spisy podmiotowe – Zbycie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej:

– przy ul. Świętego Antoniego (obręb Dąbrowa Górnicza) – ozn. nr: 6/10 k.m. 30,

– przy ul. Hallerczyków (obręb Sikorka) – ozn. nr: 343/5 k.m. 3.

Pełen tekst dokumentu znajduje się w załączniku:

załącznik