Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe, do końca stycznia muszą złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży tych napojów w ubiegłym roku. 31 stycznia to jednocześnie ostateczny termin wpłaty I raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w tym roku.

Oświadczenie należy złożyć w Referacie Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (ul. Graniczna 21), w pokoju nr 328, III piętro, w dniach: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 7.30 – 18.00, piątek w godz. 7.30 – 13.00.

Druk oświadczenia

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r., przedstawiona w oświadczeniu, stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za zezwolenie na sprzedaż w 2020 r. Opłatę trzeba uiścić w trzech równych ratach (do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września) lub jednorazowo do 31 stycznia. Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi sprzedaży przez cały rok, wysokość opłaty naliczana jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania zezwolenia. Niedopełnienie formalności jest podstawą do cofnięcia zezwoleń.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w poniedziałki, wtorki i środy, od 7.30 do 15.00; w czwartki od 7.30 do 17.30, w piątki od 7.30 do 12.30; lub na konto UM 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082 Getin Noble Bank SA O/Będzin.