Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Kampania składa się z fimu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę: Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij atak! Procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku rerrorystycznego. Materiały multimedialne dostępne są na stronie: http://www.4u.tpcoe.gov.pl

 

4u