Plan postępowań o udzielenie zamówienia, jakie zamawiający zamierza przeprowadzić w 2020 roku.
Plan Postępowań