Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na podstawie Zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 375/20 z dnia 07.12.2020 r. Powyższe stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości