Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Za oknami śnieg i siarczysty mróz. Przy takiej aurze nie można zapominać o innych. Reagując, możemy uratować komuś życie.

Bardzo niska temperatura to wielkie wyzwanie dla osób bez dachu nad głową. Przy takiej aurze nie bądźmy obojętni na los bezdomnych. Chroniąc się przed zimnem, bezdomni często wybierają miejsca, które nie są bezpieczne, a przebywanie w nich może doprowadzić do wychłodzenia organizmu i nawet śmierci. Warto o tym pamiętać, bo nasza reakcja może uratować komuś życie.

Zgłoszenia o bezdomnych, przebywających w czasie chłodów i mrozów w altankach na działkach, opuszczonych budynkach, wiatach śmietnikowych, prowizorycznych namiotach, klatkach schodowych czy piwnicach, przyjmowane są przez Straż Miejską – pod numerem 986.

Do końca marca działać będzie także specjalna infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotycząca pomocy bezdomnym.

Na numer 987 może dzwonić każdy, kto wie, że dana osoba potrzebuje pomocy, jak również ci, którzy wiedzą gdzie przebywają bezdomni.

Pomoc osobom bezdomnym
O to, by bezdomni przebywający na terenie naszego miasta bezpiecznie przeżyli zimę dbają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, streetworker, pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Strażnicy Miejscy. Na co dzień współpracują ze sobą, wymieniają się informacjami i udzielają pomocy potrzebującym.

W razie potrzeby bezdomni mogą skorzystać ze schronienia, gorącego posiłku, pomocy finansowej oraz opieki zdrowotnej. Na terenie miasta funkcjonuje bowiem noclegownia z ogrzewalnią, schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Z dostępnych tam miejsc mogą równocześnie skorzystać 84 osoby. Przy schronisku dla bezdomnych działa również łaźnia, gdzie osoby potrzebujące mogą dodatkowo skorzystać z kąpieli, zrobić pranie i zmienić odzież.

Schronienie. Noclegownia dla Bezdomnych przy ul. Łącznej 31 (tel. 32 268 89 82) czynna jest: od 1 października do 31 marca w godz. od 18:00 do 8:00. Osoby bezdomne przyjmowane są na zasadzie interwencji, bez konieczności posiadania jakiegokolwiek skierowania z zastosowaniem jedynie kryterium trzeźwości.

Kąpiel. Łaźnia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przy al. Zwycięstwa 6 (budynek schroniska dla bezdomnych Caritas) czynna jest: w poniedziałki w godz. od 15:00 do 19:00 oraz w środy od godz. od 15:30 do 18:30. Łaźnia zapewnia środki higieniczne, ręcznik, bieliznę osobistą, możliwość wyprania lub wymiany odzieży. W nagłych przypadkach kąpiel możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu ze streetworkerem.

Streetworker – Marcin Włodek (571 332 393)
Godziny przyjmowania – od poniedziałku do piątku od 7:00 do 9:00. Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pokój nr 313. W późniejszych godzinach streetworkera można spotkać na ulicy. Streetworker pomaga na co dzień osobom bezdomnym przebywającym w różnych rejonach naszego miasta na ulicach, klatkach schodowych, boksach śmietnikowych, ławkach, węzłach ciepłowniczych itp. Jego zadaniem jest informowanie osób bezdomnych o możliwościach skorzystania z pomocy, motywowanie do zmian postaw i przekonań tych osób, niejednokrotnie również towarzyszenie tym osobom w trakcie załatwiania różnych spraw.

Osobom bezdomnym, ubogim i zagrożonym wykluczeniem społecznym oferowane jest wsparcie specjalisty terapii uzależnień, psychologa, doradcy zawodowego, prawnika działających w ramach Klubu Integracji Społecznej, który funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. W miarę potrzeb osoby bezdomne mogą liczyć także na wsparcie specjalistów innych placówek, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Koordynatorami działań na rzecz osób bezdomnych na terenie gminy jest Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendant Straży Miejskiej.

fot. pixabay.com