Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Od 22 do 26 lutego trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Jak co roku w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej można uzyskać bezpłatną poradę udzielaną przez kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziego. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną porady będą udzielanie telefonicznie.

1. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach karnych:

 • 22.02.2021 r. w godzinach 9:00-15:00 pod numerami tel. 32 295 94 51 oraz 32 295 95 38;
 • 23.02.2021 r. w godzinach 9:00-15:00 pod numerami tel. 32 295 94 63 oraz 32 295 95 38;
 • 24.02.2021 r. w godzinach 9:00-15:00 pod numerami tel. 32 295 95 37 oraz 32 295 94 64;
 • 25.02.2021 r. w godzinach 9:00-15:00 pod numerami tel. 32 295 95 37 oraz 32 295 94 51;
 • 26.02.2021 r. w godzinach 9:00-15:00 pod numerami tel. 32 295 94 51 oraz 32 295 94 63.

2. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich:

 • 22.02.2021 r. w godzinach 9:00-11:00 pod numerem tel. 32 295 94 77;
 • 23.02.2021 r. w godzinach 9:00-11:00 pod numerem tel. 32 295 94 79;
 • 24.02.2021 r. w godzinach 9:00-11:00 pod numerem tel. 32 295 94 79;
 • 25.02.2021 r. w godzinach 12:00-14:00 pod numerem tel. 32 295 94 78;
 • 26.02.2021 r. w godzinach 9:00-11:00 pod numerem tel. 32 295 94 77.

3. Asystenci II Wydziału Karnego w dniach 22-26.02.2021 r. w godzinach 10:00-12:00 pod numerem tel. 32 295 94 10.

 

Ponadto w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będą także dyżury telefoniczne mediatorów z Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”:

 • 22.02.2021 r. w godzinach 10:00-12:00 pod numerem tel. 501 470 575;
 • 22-23.02.2021 r. w godzinach 15:00-17:00 pod numerem tel. 600 879 609;
 • 24-25.02.2021 r. w godzinach 16:00-18:00 pod numerem tel. 660 566 064;
 • 26.02.2021 r. w godzinach 16:00-18:00 pod numerem tel. 504 664 413;
 • 27.02.2021 r. w godzinach 10:00-12:00 pod numerem tel. 504 664 413.