Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej to wiodący ośrodek onkologiczny w regionie. W jego zespole poza wyspecjalizowanymi medykami pracują także dwie koordynatorki onkologiczne. Jedna z nich – dr Eliza Działach jest współzałożycielką Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej, którego właśnie została prezesem. Jego celem jest usankcjonowanie funkcjonującego od 2015 r. zawodu koordynatora medycznego oraz rozwój i szkolenie tej grupy zawodowej, tak potrzebnej pacjentom walczącym z nowotworami.

Na czym polega rola koordynatorów opieki onkologicznej i jak mogą pomóc pacjentom?

Pacjenci onkologiczni to szczególna grupa chorych, dla których niezwykle ważny jest komfort, poczucie bezpieczeństwa i stała, stabilna opieka. Osobą, która prowadzi ich przez cały proces leczenia jest koordynator opieki onkologicznej, który utrzymuje z nimi stały kontakt na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

– Zadaniem koordynatora opieki onkologicznej jest zadbanie o pacjenta już od momentu rozpoznania nowotworu lub jego podejrzenia. W Zagłębiowskim Centrum Onkologii działamy kompleksowo od samego początku. Wspieramy kontakt pacjenta z kadrą lekarską, pomagamy wyznaczyć terminy badań, przekazujemy kluczowe informacje o procesie leczenia, uczestniczymy w konsyliach lekarskich, a także koordynujemy proces leczenia w przypadku konieczności angażowania różnych placówek medycznych. Koordynator jest niejako przewodnikiem i nawigatorem pacjenta podczas jego walki z nowotworem i obecny jest na każdym etapie terapii – mówi dr Eliza Działach, koordynator opieki onkologicznej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej.

Funkcja koordynatora opieki onkologicznej istnieje w polskim systemie ochrony zdrowia od 2015 roku, czyli od czasu, gdy został wprowadzony pakiet onkologiczny. Zapewnia on pacjentom z podejrzeniem nowotworu szczególne uprawnienia w szybkim dostępie do diagnostyki i leczenia.

– Nasz szpital posiada wysoki potencjał leczenia onkologicznego, który, z myślą o zdrowiu pacjentów, maksymalnie wykorzystujemy. Dysponujemy oddziałami Onkologii Klinicznej, Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii; Zakładami Fizyki Medycznej, Medycyny Nuklearnej, Diagnostyki Obrazowej i Radioterapii, a także Pracownią Endoskopii i nowoczesnym skanerem PET-TK. Osoby walczące z nowotworami często potrzebują wsparcia w zakresie organizacji procesu leczenia – kogoś kto podpowiada i czuwa nad kolejnymi krokami w ich staraniu o powrót do zdrowia. Dlatego funkcja koordynatorów opieki onkologicznych jest tak ważna dla powodzenia ich terapii – mówi dr n. med. Tomasz Szczepanik, Dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologicznego i dodaje – Dzięki kompleksowej opiece, jaką oferujemy, zgłaszają się do nas pacjenci z całego województwa śląskiego i południowej Polski. Dąbrowski szpital prowadzi chemioterapie, hormonoterapie, radioterapie i leczenie ukierunkowane molekularnie (terapia celowana). Od 2000 roku, jako jedna z pierwszych placówek w Polsce, posiada Status Szpitala Akredytowanego, nadawany przez Ministra Zdrowia. Dzięki temu wyróżnia się wśród placówek onkologicznych regionu swoją wysoką jakością usług oraz profesjonalną opieką specjalistów.

W czym pomoże Stowarzyszenie Koordynatorów?

Zważając na potrzebę usystematyzowania pracy koordynatorów onkologicznych w całym kraju, dr Eliza Działach z ZCO zdecydowała się wraz z zespołem doświadczonych pracowników koordynacji onkologicznej założyć stowarzyszenie, które zrzeszy reprezentantów tej profesji z całej Polski. Dzięki temu powstanie przestrzeń do wymiany opinii i doświadczeń, a także platforma usprawniająca proces przekazywania pacjenta między placówkami i szpitalami. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogły badania naukowe dr Działach, które przeprowadziła wśród prawie 500 pacjentów na potrzeby swojej pracy doktorskiej z zakresu koordynacji onkologicznej. Obecnie finalizowana jest też strona internetowa, na której chorzy znajdą niezbędne dane kontaktowe do ośrodków oraz pracowników onkologicznych w swoim regionie.

– Doświadczenie, które razem z Katarzyną Skubis zebrałyśmy od 2017 roku jako koordynatorki w Zagłębiowskim Centrum Onkologii, jest niezwykle cenne. Korzystając ze sprzyjających warunków panujących w naszym szpitalu, chcemy dzielić się tą wiedzą z innymi. Stąd pomysł zaangażowania się w prace ogólnopolskiego stowarzyszenia, do którego zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się tą profesją w Polsce – mówi dr Eliza Działach, prezes Stowarzyszenia Koordynatorów Onkologicznych. – Wsparciem dla powstania stowarzyszenia była Fundacja Onkologia 2025, z którą ściśle współpracujemy. Fundacja prowadziła badania na temat potrzeb koordynatorów onkologicznych. Wiceprezesem Stowarzyszenia została mgr Jagoda Dziurkowska-Wolny z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Ochojcu. Cieszę się, że wysiłek tak wielu osób i podmiotów z całego kraju przyniesie korzyść zarówno koordynatorom i pacjentom. Wspólnie możemy doskonalić opiekę onkologiczną i wykorzystywać w pełni potencjał naszych szpitali.

Dodatkowym celem stowarzyszenia jest oficjalne usankcjonowanie zawodu koordynatora onkologicznego – jako zawodu medycznego.
– Bardzo zależy nam na tym, aby nasi pracownicy mogli się rozwijać, dlatego wspieramy ich inicjatywy i dajemy przestrzeń do dzielenia się tak cennym doświadczeniem. Dzięki temu nasza kadra doskonali się i stale podnosi jakość świadczonych usług medycznych – mówi Agnieszka Kocot, Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych i dodaje – bardzo cieszymy się, że prezesem Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej została dr Eliza Działach. Będziemy wspierać rozwój stowarzyszenia dla dobra wszystkich pacjentów onkologicznych w Polsce.

W samym 2020 roku w oddziałach onkologicznych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii leczonych było ok. 4 tys. pacjentów. Wskazuje to na wysoki poziom zaufania do dąbrowskiej placówki, ale też potwierdza rosnące zapotrzebowanie na terapię onkologiczną w kraju. Kontakt w sprawie Szybkiej Terapii Onkologicznej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii można uzyskać pod nr tel.: 32 621 22 24 lub 32 621 22 32.