Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Dąbrowscy policjanci pionu prewencji wczoraj pełnili służbę we wspólnych patrolach ze Strażą Leśną. Mundurowi kontrolowali nasze obszary leśne w poszukiwaniu kłusowników oraz innych nieprawidłowości i niebezpieczeństw.

Bezpieczeństwo mieszkańców Dąbrowy Górniczej to wspólne zadanie Policji, władz samorządowych, ale także innych umundurowanych formacji – takich jak Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska, Straż Rybacka czy Straż Leśna. Policjanci bardzo często z funkcjonariuszami innych służb mają wspólne patrole czy działania. Wczoraj po raz kolejny nasi profilaktycy patrolowali rejony Nadleśnictwa Siewierz znajdujące się na terenie Dąbrowy Górniczej wspólnie z kolegami ze Straży Leśnej w poszukiwaniu kłusowników, ale także, aby zapobiec wszelkim nieprawidłowościom i niebezpieczeństwom w pobliżu lasów.

Działanie te prowadzone były również w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2021”. Sprawdzano, czy w rejonie terenów leśnych nie dochodzi do łamania prawa, lecz nie tylko... Spacerowiczom przypomniano zasady korzystania z łona natury. Mundurowi w trakcie działań spotkali się z dziećmi z terenu Dąbrowy Górniczej, które czas swoich półkolonii spędzały na wycieczce do lasu. Przeprowadzono szereg rozmów na temat bezpiecznego wypoczynku. Dzieci były bardzo zdziwione widokiem umundurowanych funkcjonariuszy w lesie. Zwrócono uwagę na fakt, że również w takim terenie zdarzają się przestępstwa i wykroczenia, stąd potrzeba takich patroli.

W trakcie działań sprawdzono szlaki leśne, którymi najczęściej nielegalnie poruszają się quady i motocykle, ale również samochody. Do tego celu wykorzystano terenowe pojazdy strażników leśnych oraz policyjne motocykle, które znakomicie sprawdzają się w lesie. W trakcie minionych działań nie obeszło się bez ujawnionych wykroczeń. Mundurowi zatrzymali do kontroli kilkanaście pojazdów silnikowych, które nie powinny wjeżdżać do lasu. To już kolejne w tym miesiącu działania, a funkcjonariusze zapowiadają, że w następnych tygodniach będą prowadzili kolejne o podobnym charakterze.

Przypominamy, że zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.