Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Drukuj

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mający na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza położonej w obrębie Tucznawa. Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU KSSE