Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Drukuj

MZUM.PL rozpocznie w październiku budowę kanalizacji w ul. Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej. Przy okazji wzdłuż 850-metrowego odcinka ulicy powstanie dwukierunkowa droga rowerowa.

Prace w Strzemieszycach będą podzielone na etapy

Budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ułożenie wodociągu wzdłuż 850-metrowego odcinka ul. Strzemieszyckiej – od skrzyżowania z ulicą Puszkina do skrzyżowania z ulicą Szklanych Domów – miasto zleciło w sierpniu Przedsiębiorstwu Miejskiemu MZUM.PL.

Miejska spółka z wartą prawie 17,2 mln zł brutto inwestycją ma się uporać w 12 miesięcy.

– Efektem prac będzie poprawa warunków sanitarnych w dzielnicyzlikwidowane zostaną bowiem szamba – a co za tym idzie, poprawi się jakość i poziom życia mieszkańców – mówi Rafał Zwoliński, naczelnik wydziału inwestycji i remontów.

Prace będą podzielone na etapy. Pierwszy rozpocznie się w październiku i obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Puszkina do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5. – Przy okazji nowa kanalizacja zostanie wykonana również w części ul. Puszkina – na odcinku od Strzemieszyckiej do DK94 – zapowiada Rafał Zwoliński.

Plan jest taki, by wspomnianym powyżej odcinku do końca 2021 roku poukładać rury. Natomiast w kolejnych miesiącach w pełnym zakresie odtworzona zostanie nawierzchnia pasa drogowego z wcześniejszym wykonaniem podbudowy na całej szerokości jezdni i chodników.

Przy okazji budowy kanalizacji powstanie droga rowerowa

Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej, podkreśla, że przy okazji budowy kanalizacji wzdłuż 850-metrowego odcinka ulicy Strzemieszyckiej – po stronie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 – powstanie dwukierunkowa droga.

– To będzie kontynuacja drogi rowerowej wybudowanej w zeszłym roku wzdłuż ulicy Oddziały AK Ordona. To konsekwencja naszych działań, dzięki którym chcemy zachęcać do traktowania roweru jako środka transportu – podkreśla Damian Rutkowski.