Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Zbycie nieruchomości / Użyczenie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości:

– przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, objętej zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 2237.2022 z dnia 18.01.2022 r.

Wykaz_do_Zarz._PM_ 2237.2022