Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej www.dabrowa-gornicza.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /Zbycie nieruchomości/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz lokalu użytkowego U4 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, położonego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Górników Redenu 2.

Wykaz_lok._użytkowy