Drukuj

Prezydent Marcin Bazylak zaprosił do Dąbrowy Górniczej sejmikową komisję, która zajmuje się m.in. skutkami, które dotkną gminy przy okazji inwestycji w Centralny Port Komunikacyjny.

Budowie CPK ma towarzyszyć budowa linii kolejowych, które – gdyby doszło do realizacji inwestycji – prowadziłyby przez środek Błędowa i Kuźniczki Nowej oraz wzdłuż plant przy al. Poniatowskiego i Korczaka i dalej przez ul. Staszica w stronę Sosnowca.

– Te propozycje są dla mnie nie do zaakceptowania. Przedstawione rozwiązania nie są zgodne z żadnym dokumentem planistycznym obowiązującym w Dąbrowie Górniczej. Nie jesteśmy przeciwni powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale budowa prowadzących do niego torów nie może wiązać się z burzeniem domów – podkreślał prezydent Marcin Bazylak podczas spotkań z mieszkańcami.

Efektem wspomnianych spotkań było wysłanie przez dąbrowian prawie 7 tys. zastrzeżeń do rządowych projektów tej inwestycji.

Przedstawiciele CPK dotąd oficjalnie nie rozwiali wątpliwości związanych z inwestycją w Dąbrowie Górniczej.

Prezydent Marcin Bazylak zaprosił do Dąbrowy Górniczej komisję sejmiku ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową. – Takie spotkanie umożliwiłoby dokładne poznanie sytuacji w naszym mieście związanej z planowanym przebiegiem trasy kolejowej przez Dąbrowę Górniczą, uwzględniając istniejącą infrastrukturę miasta, ład przestrzenny, środowisko naturalne – napisał prezydent do prof. Marka Gzika, przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Komisja przyjęła zaproszenie. Posiedzenie odbędzie się 14 września o godz. 13 w sali sesyjnej urzędu miasta i będzie otwarte dla mieszkańców.

Wojciech Saługa, były marszałek województwa: Mimo ogromnych protestów to szaleństwo trwa dalej. Jak można rujnować miasta, burzyć domy i wywłaszczać ludzi dla megalomańskich projektów, politycznych wizji i nieekonomicznych przedsięwzięć. Wszyscy jesteśmy za rozwojem kolei, ale nie takim kosztem. Będziemy bronić Dąbrowy Górniczej i innych miast przed degradacją związaną z projektem CPK. Z mojej inicjatywy i samorządowców w Sejmiku Województwa Śląskiego działa już specjalna komisja, która zajmuje się tym bulwersującym problemem. Jej kolejne posiedzenie odbędzie się 14 września i będzie dotyczyć właśnie kontrowersyjnego przebiegu linii kolejowych przez Dąbrowę Górniczą.