Drukuj

„Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego – działka nr 815/12 (obręb Ujejsce [0017])”.

2023.09.11 obwieszczenie 815-12