Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dg.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości) i www.bip.dg.pl (zakładka: Spisy podmiotowe – Zbycie nieruchomości), oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości Gminy przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, na podstawie: Zarządzenia nr 3668.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.09.2023 r.

Wykaz Tysiąclecia