Drukuj

Od 17 listopada można zastrzec swój numer PESEL. To ważna usługa, bo może uchronić nas np. przed zaciągnięciem pożyczki na nasze dane.

Zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne, można to zrobić elektronicznie albo osobiście w urzędzie. Zastrzeżenie można cofnąć. Po zastrzeżeniu nie tracimy numeru i jest on do nas cały czas przypisany.

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się:

 • Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl
 • Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:
  -po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia numeru PESEL lub cofnięcie takiego zastrzeżenia,
  -w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich – osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.
  -w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
  -w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Możliwość zastrzeżenia ma pojawić się także w aplikacji mObywatel

W Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna może:

 • Zastrzec numer PESEL.
 • Cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL.
 • Ustawić automatyczne zastrzeżenie numeru PESEL.
 • Sprawdzić historię weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
 • Mieć podgląd historii zmian statusu.

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej (ul. Graniczna 21) numer PESEL można zastrzec w Wydziale Spraw Obywatelskich – pokój nr 018, stanowisko nr 30-32, w godzinach pracy urzędu. Można przyjść osobiście lub umówić wizytę online poprzez elektroniczny kalendarz na stronie kalendarz.dg.pl albo dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta 32 295 67 00.

Ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL wejdzie w życie 1 czerwca 2024 r. Oznacza to, że przy zawieraniu np. umowy notarialnej, kredytowej, pożyczkowej czy zakupów na raty, notariusz albo instytucja finansowa będzie mieć obowiązek sprawdzenia, czy numer, który jest podawany nie znajduje się w bazie zastrzeżonej. Do tego czasu, jeśli zastrzeżemy PESEL, a ktoś w tym czasie się nim posłuży, umowa zawarta z jego użyciem będzie nieważna.