Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych na rok 2024/2025
Już 3 czerwca 2024 roku rusza rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych! Elektroniczny nabór potrwa do 17 czerwca, a rodzice będą mieli możliwość wskazania trzech wybranych szkół dla swoich dzieci. To ważny moment dla wszystkich rodzin, które planują rozpoczęcie edukacji swoich pociech w nadchodzącym roku szkolnym.
  1. Rekrutacja elektroniczna od 3 do 17 czerwca 2024 r.
  2. Możliwość wyboru trzech szkół podstawowych.
  3. Dzieci 6-letnie mogą rozpocząć naukę przy spełnieniu określonych warunków.
  4. Specjalne zasady dla oddziałów sportowych i integracyjnych.

Rodzice mogą wskazać maksymalnie trzy szkoły, w tym dwie spoza obwodu. Przy rejestracji w systemie konieczne będzie zaznaczenie szkoły pierwszego wyboru jako tej o najwyższej preferencji. Taka metoda zapisów ma na celu uproszczenie procesu i oszczędzenie czasu rodziców.

Dla dzieci 6-letnich, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 lub posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, istnieje możliwość rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej. Dzieci 7-letnie, czyli urodzone w 2017 roku, są automatycznie objęte rekrutacją.

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dzieci do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 33, muszą pamiętać, że rekrutacja potrwa od 3 do 10 czerwca 2024 roku do godziny 15:00. Testy sprawności fizycznej odbędą się 12 czerwca (pierwszy termin) oraz 14 czerwca (drugi termin).

Warto również zaznaczyć, że uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej, jeśli chcą uczęszczać do oddziałów integracyjnych lub specjalnych. W takim przypadku rodzice powinni zgłosić się bezpośrednio do wybranej szkoły.

Rodzice niemający dostępu do internetu oraz ci, których dzieci nie posiadają numeru PESEL, mogą zwrócić się o pomoc do szkoły obwodowej lub pierwszego wyboru w celu wypełnienia wniosku elektronicznego. Szczegółowe zasady oraz harmonogram rekrutacji są dostępne na stronie dedykowanej rekrutacji.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych, w tym klasy sportowej, nastąpi 28 czerwca 2024 roku do godziny 12:00. To bardzo ważna data dla wszystkich oczekujących na wyniki rekrutacji.

Elektroniczny system rekrutacji wprowadzony w zeszłym roku okazał się dużym ułatwieniem dla rodziców, dlatego kontynuujemy tę formę także w tym roku. Jest to krok naprzód w kierunku nowoczesnej edukacji, który pozwala na sprawne i transparentne zarządzanie procesem naboru.


Na podstawie: UM Dąbrowa Górnicza