Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że wydano decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Dąbrowie Górniczej (obręb Ujejsce).

2021.06.10 obwieszczenie o decyzji