Zastrzeż PESEL w mObywatelu 2.0 i chroń swoje dane osobowe
W obliczu rosnącej liczby prób wyłudzeń kredytów na cudze dane, Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową usługę w aplikacji mObywatel 2.0 – Zastrzeż PESEL. Usługa ta ma na celu ochronę naszych danych osobowych poprzez umożliwienie zastrzeżenia numeru PESEL.
  1. Możliwość zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  2. Podgląd historii sprawdzeń numeru PESEL przez firmy i instytucje.
  3. Od 1 czerwca 2024 obowiązek weryfikacji zastrzeżonego PESEL przez instytucje finansowe.

Ministerstwo Cyfryzacji zareagowało na wzrost przestępczości związanej z kradzieżą danych osobowych, wprowadzając usługę Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel 2.0. Dzięki tej funkcji użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, a także cofnąć zastrzeżenie w razie potrzeby.

Zastrzeżenie numeru PESEL to skuteczny sposób na ochronę przed niechcianymi kredytami czy zakupami na raty. Cofnięcie zastrzeżenia staje się przydatne, gdy użytkownik chce skorzystać z numeru PESEL, na przykład przy wzięciu kredytu lub zakupie sprzętu na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia numer można ponownie zabezpieczyć po upływie 30 minut.

Kolejną istotną funkcją jest dostęp do historii sprawdzeń numeru PESEL. Dzięki temu użytkownik może zobaczyć, które firmy i instytucje sprawdzały jego numer oraz w jakim celu. Ta funkcja nie tylko zapewnia wgląd w przeszłe operacje, ale również pomaga wykryć próby nieuprawnionego wykorzystania danych.

Od 1 czerwca 2024 roku banki i inne instytucje finansowe będą zobowiązane do sprawdzania statusu numeru PESEL przed udzieleniem kredytu lub pożyczki. W przypadku, gdy instytucja nie sprawdzi zastrzeżonego numeru i mimo to udzieli kredytu, nie będzie mogła dochodzić roszczeń z tego tytułu. Jest to dodatkowy argument, by korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji mObywatel 2.0 i nowej funkcji Zastrzeż PESEL, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych osobowych i uniknąć potencjalnych problemów związanych z kradzieżą tożsamości.


Na podstawie: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej