Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

W obecności przedstawicieli Policji i grona pedagogicznego uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej, w liczbie 27 osób uroczyście zakończyli rok szkolny. Uczniowie na co dzień nosili mundury i przygotowywali się do pracy w służbach.

W miniony piątek w obecności mundurowych dąbrowskiego garnizonu i grona pedagogicznego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z obostrzeniami pandemii koronawirusa, 27 uczniów klasy maturalnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej uroczyście zakończyło rok szkolny. W większości już pełnoletni absolwenci klasy policyjnej tej szkoły deklarują, że w przyszłości chcą być funkcjonariuszami służb publicznych.

Zainteresowanych nauką w klasach policyjnych, czy wojskowych z roku na rok przybywa. Chętnych cały czas jest dużo, a ich liczba rośnie w całej Polsce. Cieszy nas ten fakt i z chęcią uczestniczyliśmy w zakończeniu nauki naszych dąbrowskich kadetów. Uczniowie na co dzień nosili mundury i przygotowywali się do pracy w służbach. Nauka w klasie mundurowej, co prawda nie gwarantuje późniejszego przyjęcia do Policji, ale ma dawać większą szansę na egzaminach wstępnych. Podczas zakończenia roku szkolnego przeprowadzono wiele rozmów zachęcających do wstąpienia w szeregi naszej formacji. Wszyscy absolwenci zostali odznaczeni przez dyrekcję i grono pedagogiczne Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Odznakami Wzorowego Kadeta za wzorową postawę uczniowską.

Liceum współpracując z Policją, ma możliwość zapoznania adeptów z trudem pełnienia służby mundurowej. Policja natomiast pozyskuje wiedzę na temat ilości osób zainteresowanych przyszłą pracą jako funkcjonariusz. Wzajemne bardzo dobre relacje wpływają na coraz lepszą współpracę.

Od dziś absolwenci zaczynają jeden z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Po uzyskaniu świadectw maturalnych zapraszamy w nasze szeregi. Życzymy wszystkim powodzenia!!!

  • Uczniowie klasy mundurowej, grono pedagogiczne i policjanci podczas zakończenia roku szkolnego na placu apelowym przed III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej.
  • Uczeń klasy mundurowej z naszywką: III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej.
  • Uczniowie klasy mundurowej, grono pedagogiczne i policjanci podczas zakończenia roku szkolnego na placu apelowym przed III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej.
  • Uczniowie klasy mundurowej, grono pedagogiczne i policjanci podczas zakończenia roku szkolnego na placu apelowym przed III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej.
  • Uczniowie klasy mundurowej, grono pedagogiczne i policjanci podczas zakończenia roku szkolnego na placu apelowym przed III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej.
  • Uczniowie klasy mundurowej, grono pedagogiczne i policjanci podczas zakończenia roku szkolnego na placu apelowym przed III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej.