INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górnicze

na stanowisko: INFORMATYK

Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione stanowisko - nabór nie został rozstrzygnięty.