Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: najem nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, objętych zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3824.2023 z dnia 29.11.2023 r.

ZPMDG 3824.2023 z 29.11.2023