Dzisiaj przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej, odbyły się obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Zebrani uczcili pamięć kilku tysięcy policjantów, zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. W uroczystości udział wzięli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, szef śląskiego garnizonu nadinsp. Krzysztof Justyński oraz przedstawiciele m.in. władz wojewódzkich i samorządowych.

Uroczystości zorganizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego oraz Panią Teresę Bracką - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” rozpoczęły się o godz. 11.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w Miejscu Pamięci Narodowej przy Grobie Policjanta Polskiego. W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim pierwszym zastępcą insp. Romanem Rabsztynem oraz Zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa płk SOP Robert Nowakowski, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, kierownictwo policji garnizonu śląskiego i innych garnizonów, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", przedstawiciele władz województwa oraz władz samorządowych i wielu innych zaproszonych gości.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu hymnu państwowego, przed Grobem Policjanta Polskiego zapalony został „Znicz Pamięci”. Następnie zebranych gości powitała Pani Teresa Bracka - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”. Głos zabrali Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który odczytał list okolicznościowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Podczas swojego wystąpienia Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha odczytał list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

 

W trakcie uroczystości w intencji pomordowanych policjantów i ich rodzin modlili się policyjni kapelani. Następnie Pani Teresa Bracka wraz z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamilem Brachą, nadała policyjnym kapelanom tytuł honorowych członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.". Po apelu pamięci pod pomnikiem zostały zapalone znicze oraz złożone biało-czerwone wiązanki kwiatów przez delegacje.

 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczne kwiaty złożone na Grobie Policjanta Polskiego.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczne płyty nagrobkowe.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni policjanci ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Komendanci oraz inni zaproszeni goście podczas 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczna sylwetka osoby z nałożoną na ręce opaską w kolorze biało - czerwonym i napisem przynależności do Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczny Zastępca Komendanta Głównego Policji oddający honor przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczny Zastępca Komendanta Głównego Policji oddający honor przed grobem.
 • Dyrektor BHIT KGP oraz inn zaproszeni goście podczas 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni siedzący na krzesłach Komendanci oraz zebrani goście.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni policjanci stojący przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni policjanci stojący przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w trakcie przemowy.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w trakcie przemowy.
 • Zastępca KGP nadinsp. Kamil Bracha przemawia podczas 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Zastępca KGP nadinsp. Kamil Bracha przemawia podczas 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni siedzący Komendanci oraz zebrani goście.
 • Fotografia kolorowa. Zdjęcie zrobione z góry, przedstawia zebranych gości siedzących pod namiotem.
 • Komendanci oraz inni zaproszenie goście stoją przy sztandarze
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni kapelani podczas modlitwy.
 • Zastępca KGP nadinsp. Kamil Bracha nadaje policyjnym kapelanom tytuł honorowych członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni kapelani podczas nadawania przez Zastępcę Głównego Policji oraz p. Teresę Bracką tytułów honorowego członka stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni kapelani podczas nadawania przez Zastępcę Głównego Policji oraz p. Teresę Bracką tytułów honorowego członka stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni kapelani podczas nadawania przez Zastępcę Głównego Policji oraz p. Teresę Bracką tytułów honorowego członka stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Zastępca Komendanta Głównego podczas przemówienia.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Zastępca Komendanta Głównego podczas przemówienia.
 • Na zdjęciu widoczni siedzący zebrani goście od tyłu.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Komendanci oraz zebrani goście siedzący pod namiotem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Komendanci oraz zebrani goście siedzący pod namiotem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu kompania honorowa ze sztandarem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu kompania honorowa ze sztandarem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu kompania honorowa ze sztandarem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci z orkiestry komendy wojewódzkiej.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci oraz zebrani goście składający kwiaty przed grobem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci z orkiestry komendy wojewódzkiej.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci z orkiestry komendy wojewódzkiej.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci z orkiestry komendy wojewódzkiej.
Ładowanie odtwarzacza...