XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ngo przed nami. Forum odbędzie się już jutro – 20 września – w Pałacu Kultury Zagłębia.

Tegoroczne Forum poświecimy kwestiom istotnym z punktu widzenia III sektora (tj. zmianom rozporządzeń dotyczących wzorów ofert, umów i sprawozdań dotacyjnych), jak i zagadnieniom związanym z sytuacją organizacji pozarządowych z perspektywy samorządu.

Program Forum:

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.10 Otwarcie Forum

Magdalena Mike – Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza
Zbigniew Wejcman – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

11.15 – 11.40 Wprowadzenie do XII OFP
Jan Jakub Wygnański – Fundacja Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

11.40 – 13.00 Debata prezydencka: Rola samorządu i organizacji społecznych
w nowoczesnej demokracji
.

Marcin Bazylak – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska

Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu

Marta Makuch – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia

Rozmowę poprowadzi Łukasz Domagała prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

 

Organizatorami wydarzenia są: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Partnerem wydarzenia jest Unia Metropolii Polskich. Patron medialny to portal ngo.pl.