Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Wystawę "Krzysztof Kieślowski. Ślady i pamięć" przygotowało Muzeum Kinematografii w Łodzi we współpracy ze Studiem Filmowym "Tor" oraz Wydawnictwem "Skorpion". Espozycja była współfinansowana przez PISF - Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wystawie towarzyszy inne wydarzenie ogólnodostępne - odsłonięcie tablicy im. Krzysztofa Kieślowskiego przy ul. Hetmańska 13 w Strzemieszyce Wielkie dnia 24.10.2019 o godz. 16.00. Zachęcamy do poznania losów Krzysztofa Kieślowskiego, które były ściśle związane ze Strzemieszycami Wielkimi, gdzie spędził swoje młodzieńcze lata. Szczegółowe informacje na ten temat opracował wybitny regionalista Dariusza Kmiotek w rozdziale Kino, Słoneczniki i jeszcze kilka innych spraw na łamach publikacji Echo Dawnych Strzemieszyc, cz.2, Dąbrowa Górnicza : PHU "Dikappa" : Muzeum Miejskie "Sztygarka", 1999, praca zbiorowa pod red. Jana Kmiotka, Jana Przemszy-Zielińskiego.

 

Kieślowski