Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Siódma edycja Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego za nami. Mieszkańcy zdecydowali o realizacji w przyszłym roku 107 zadań.

Dąbrowianie wskazali m.in. remonty i budowy chodników, parkingów, placów zabaw, a także doposażenie świetlic środowiskowych i filii biblioteki. Koszt tych przedsięwzięć będzie opiewał na 6,4 mln zł.

Wyniki 7.edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

Prace nad budżetem zaczęły się od diagnozy największych potrzeb, zgłaszanych przez mieszkańców każdej z 35 dzielnic, na jakie podzielono miasto. Po tym dąbrowianie zgłosili 298 pomysłów. Następnie, w czasie warsztatów, opracowana została lista 142 projektów. Po ich weryfikacji przez wydziały Urzędu Miejskiego, określono 107 zadań możliwych do realizacji i mieszczących się w ramach finansowych przewidzianych dla poszczególnych dzielnic.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje od 2013r. Tym razem, już po raz trzeci, o przedsięwzięciach do realizacji mieszkańcy zdecydowali w trakcie spotkań i dyskusji, a nie w powszechnym głosowaniu. Przez siedem edycji, dąbrowianie wypowiedzieli się i wskazali 517 projektów do wykonania w swoim najbliższym otoczeniu – na osiedlu czy w dzielnicy.

20

Przykładowe zadania zrealizowane w mieście w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.