Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /Zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy:

Kopernika 42b/14, Kopernika 42b/33, Cieszkowskiego 11/12, Cieszkowskiego 11/1, Wybickiego 8/2, Wybickiego 12/4, Mickiewicza 12/17, Alei Tadeusza Kościuszki 31/57, Alei Tadeusza Kościuszki 31/109, Tadeusza Kościuszki 33/25, 1 Maja 49/11, 1 Maja 51/50, 1 Maja 51/54, III Powstania Śląskiego 7/42, III Powstania Śląskiego 9/26, III Powstania Śląskiego 11/7

przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

 

Wykaz_1_Maja_49_11

Wykaz_1_Maja_51_50

Wykaz_1_Maja_51_54

Wykaz_Cieszkowskiego_11_1

Wykaz_Cieszkowskiego_11_12

Wykaz_III_Powstania_Śląskiego_7_42

Wykaz_III_Powstania_Śląskiego_9_26

Wykaz_III_Powstania_Śląskiego_11_7

Wykaz_Kopernika_42b_14

Wykaz_Kopernika_42b_33

Wykaz_Kościuszki_31_57

Wykaz_Kościuszki_31_109

Wykaz_Kościuszki_33_25

Wykaz_Mickiewicza_12_7

Wykaz_Wybickiego_8_2

Wykaz_Wybickiego_12_4