do udziału w konkursie plastycznym! 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej będącej interpretacją wybranej sceny z książki autorstwa T. Jansson pt. „Zima Muminków”. Prace konkursowe wykonane techniką mieszaną – kolaż (nie przekraczające formatu A3) należy dostarczyć do 17 stycznia, do Punktu Ksero MBP, bądź przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, T. Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem: „Zima Muminków”.

Do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

konkurs zima muminkow internet