Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

W gminach położonych na trasie rurociągu relacji Boronów – Trzebinia rozpoczęły się przygotowania do prac budowlanych oraz komisyjne opisywanie stanu zagospodarowania nieruchomości.

Jednym z działań poprzedzających budowę rurociągu jest powiadomienie właścicieli działek, które leżą na trasie planowanej inwestycji. Od początku marca takie informacje trafiają do mieszkańców kolejnych gmin, zgodnie z harmonogramem budowy.

W przypadku niektórych nieruchomości nie udało się zidentyfikować ich właścicieli. Wykazy działek, których właściciele nie zostali powiadomieni listownie z powodu braku danych kontaktowych, będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej inwestycjiwww.boronowtrzebinia.pl/wlasciciele-gruntow/ oraz – w miarę możliwości – w Biuletynach Informacji Publicznej odpowiednich powiatów, na stronach internetowych gmin oraz na tablicach informacyjnych w tych gminach. Właścicieli lub użytkowników działek położonych wzdłuż trasy planowanego rurociągu zachęcamy do sprawdzania informacji publikowanej na stronie www inwestycji.

Komisyjne opisanie stanu zagospodarowania nieruchomości

Oględziny nieruchomości położonych na trasie przebiegu rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia stanowią etap prac przygotowawczych poprzedzających budowę. Efektem oględzin, wykonywanych komisyjnie w obecności generalnego wykonawcy inwestycji, rzeczoznawcy majątkowego, geodety oraz właściciela nieruchomości (lub jego pełnomocnika), jest protokół opisujący stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia. Po zakończeniu robót budowlanych opisanie stanu zagospodarowania nieruchomości zostanie powtórzone, a w protokole zostaną opisane wszystkie szkody powstałe wskutek przeprowadzenia robót budowlanych.

Uwaga! Komisyjne opisanie stanu zagospodarowania nieruchomości jest prowadzone z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Osoby, które są właścicielami działek wymienionych w tabelach zamieszczonych na stronie www.boronowtrzebinia.pl/wlasciciele-gruntow/ proszone są o kontakt:

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy Inwestycji, tel. 731 690 900 – w zakresie informacji dotyczących nieruchomości oraz terminu oględzin.

Kierownik budowy, tel. 668 212 799 – w zakresie informacji o robotach budowlanych.

Pod numerem telefonu 600 329 027 uzyskać można informację o całym przebiegu procesu Inwestycji.