Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

1 maja to Święto Pracy. Dąbrowskie obchody odbędą się pod pomnikiem „Bohaterom Czerwonych Sztandarów” oraz przy grobach działaczy społecznych i niepodległościowych. Dąbrowa Górnicza ma długą tradycję związaną z tym świętem.

1 maja o godz.10 zostaną złożone kwiaty przed pomnikiem „Bohaterom Czerwonych Sztandarów”. Później przedstawiciele Muzeum Miejskiego „Sztygarka” udadzą się na grób Edwarda Miętki (ul. Starocmentarna) i Ludwika Berbeckiego (ul. 11 Listopada) – działaczy, którzy na przełomie XIX i XX w. oprócz walki o realizację postulatów socjalnych angażowali się w działalność niepodległościową.

Więcej informacji o działaczach z tego okresu na stronie zaglebie1905.pl/ludzie/

Święto Pracy sięga korzeniami do lat.80tych XIX w. i wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. 1 maja 1886 r. w Chicago miała miejsce demonstracja robotników, których podstawowym postulatem było wprowadzenie 8 godzinnego dnia pracy. Zakończyła się ona krwawym starciem z policją. To wydarzenie, stało się powodem dla którego ówczesny ruch robotniczy właśnie 1 maja uznał za Święto Pracy. Ten dzień obchodzony jest również przez Kościół katolicki jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących.

Dąbrowa Górnicza na początku XX wieku była miejscem robotniczych wystąpień, których celem było odzyskanie państwowej suwerenności. Ich organizatorem była przede wszystkim Polska Partia Socjalistyczna, której hymnem była pieśń pt. „Czerwony Sztandar”. Działacze związani z tym środowiskiem tworzyli m.in. Legiony Polskie, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości budowali w mieście podstawy lokalnej administracji.

Dąbrowa Górnicza ma długą i interesującą tradycję związaną ze Świętem Pracy. Jego pierwsze obchody w Zagłębiu Dąbrowskim odbyły się pod koniec XIX wieku. Więcej informacji na ten temat.