Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Dąbrowa Górnicza

Rzeczoznawca majątkowy - kiedy oraz kto może skorzystać z jego usług?

 Wycena pozwala określić realną, rynkową wartość danej nieruchomości, np. mieszkania, działki zabudowanej domem jednorodzinnym, czy działki niezabudowanej.

Rzeczoznawca majątkowy na podstawie wiedzy specjalistycznej oraz posiadanych narzędzi i danych pomoże w ramach wykonywanej usługi określić wartość nieruchomości. Jest on osobą fizyczną, która posiada uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości. Nadawane są one w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba wykonująca działalność w zakresie szacowania nieruchomości. W ramach swojej pracy korzysta z wielu dokumentów i danych stwierdzających, a także potwierdzających stan prawny oraz techniczny przedmiotu wyceny. Wykorzystuje on m.in. rejestry oraz ewidencje prowadzone przez sądy, a także organy administracji publicznej. Takimi dokumentami mogą być: ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy różnego typu decyzje i zaświadczenia. Ponadto, sporządza on także opracowania które nie stanowią operatu szacunkowego, a dotyczą m.in. bankowo-hipotecznych wartości nieruchomości, określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora oraz takich, które na dzień dzisiejszy nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku.

Kiedy skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Szukasz sprawdzonego rzeczoznawcy majątkowego? Jesteś z województwa śląskiego lub okolicznych powiatów województwa małopolskiego i nie wiesz kogo wybrać? Skontaktuj się z Panią Barbarą Włodarczyk , która na co dzień zajmuje się szacowaniem nieruchomości, w tym sporządzaniem operatów szacunkowych i opiniaii o wartości na tym terenie. Z usług rzeczoznawcy majątkowego może skorzystać każdy, kto:

  • stara się o kredyt hipoteczny,
  • dokonuje nabycia lub zbycia nieruchomości,
  • chce dokonać podziału spadku,
  • musi określić wysokość otrzymanej darowizny,
  • składa deklarację do Urzędu Skarbowego po otrzymaniu spadku lub darowizny.

Jakie nieruchomości oraz kiedy mogą być wyceniane?

Rzeczoznawca majątkowy przed rozpoczęciem całego procesu szacowania musi znać cel, dla którego będzie sporządzony operat szacunkowy lub opinia o wartości. Cel wyceny bardzo często determinuje przyjętą metodykę wyceny, a także uwarunkowania prawne i założenia dotyczące nieruchomości oraz cen rynkowych.

Potrzebujesz wyceny nieruchomości w Dąbrowie Górniczej? Sprawdź informacje na stronie wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-dabrowa-gornicza.